Településünk valamennyi polgára nevében szeretettel köszöntöm Önt a jó borok falujában, Nagyberkiben. Erdők, mezők, szőlőkkel borított dombok természetes szépségű tája szülőföldünk, mely a Kapos folyó völgyében terül el. 

Remélem, megnyeri tetszését honlapunk, melynek összeállításánál és frissítésénél arra törekszünk, hogy olyan információkat osszunk meg a hálón barangolóval, melyek segítik a látogatók eligazodását lakóhelyünk értékeinek és mindennapjainak megismerésében. 

Remélem, hogy sikerül felkelteni érdeklődését falunk és az itt élő emberek iránt és hamarosan személyesen is üdvözölhetjük Önt.

 

Komár András
polgármester

 Avar és kerti hulladék égetésének tűzvédelmi szabályai.pdf

TÁJÉKOZTATÓ

"Nagyberki és Mosdós községek ivóvízminőség javítása” című, KEOP-1.3.0/09-11-2011-0043. azonosító számú projekt megvalósulásáról 

Nagyberki és Mosdós községek közös ivóvízellátó rendszerének vízbázisa Nagyberkiben található. A vízmű kútjaiból kitermelt ivóvíz rétegeredetűen magas ammónium-, vas- és mangántartalmú volt. A vízműben vízkezelés korábban nem volt. A szolgáltatott ivóvíz minősége nem felelt meg a jogszabály által előírt határértékeknek. Azonban 2011-ben Nagyberki és Mosdós települések összefogásával, kitartó pályázati tevékenységünk eredményeként, elérhető közelségbe került az ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása. A projekt célja volt, hogy hosszútávon megoldja a két településen élők uniós követelményeknek megfelelő, egészséges ivóvízzel történő ellátását (vízmű víztisztító berendezés kiépítésével és a teljes hálózat tisztításával).

A beruházás az Európai Unió támogatásával és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

A két évig tartó projekt során maradéktalanul elkészültek a tervezett műszaki beruházások, így napjainkra már a korszerűsített kutakkal termelt, és víztisztító berendezésekkel szűrt ívóvizet fogyaszthatJA a két község lakossága.

A projekt záró rendezvényére Nagyberkiben, 2013. november 29-én került sor.

 

             

  

A Nagyberki és Mosdós Községek Ivóvízminőség-javító Tásulása által elnyert, a két községet ellátó kutak, és ivóvízhálózat minőség javítását célzó projekt nyitó rendezvényére került sor a Nagyberki Polgármesteri Hivatal nagytermében 2012. november 29-én.
A rendezvényen előadást tartottak a beruházás céljairól, a gyakolati megvalósítás lépéseiről, a várható eredményekről a tervező, valamint a gyakorlati munkát végző és irányító cégek (KRISTÁLY Kft. Siófok, BITT Kft. Kaposvár). 
Részt vett a rendezvényen és méltatta, valamint hivatalosan útjára indította a beruházást Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő is.
A résztvevők az előadásokat követően egy kötetlen beszélgetés keretében értékelték a két község fejlesztésében az elmúlt években elért eredményeket, kiemelten a lakosság egészséges életmódjának javítását célzó beruházásokat.

                         

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.  a szavazókörök kialakításával és felülvizsgálatával kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy a szavazóköröket, úgy kell kialakítani,hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz választópolgár jusson. Minden településen kell legalább 1 szavazókörnek lennie.

Fentiek alapján a 2014. évi Országgyűlési Választásokon Nagyberkiben:
- a szavazóhelyiség címe: 7255. Nagyberki, Újváros u. 1.
- a központi névjegyzékben szereplő, választásra jogosult választópolgárok száma a
  közzététel napján: 1208 fő.
 
Nagyberki, 2013. július 31.
 
                                             Kaposvölgyiné Dr Hangyál Margit
                                               Helyi Választási Iroda vezetője 

2012. június 01. napjától nyílt meg a Nagyberki Integrált Közösségi Szolgáltató Tér.
Címe: 7255 Nagyberki, Újváros u. 1/a.
Telefon/fax: 579-012
E-mail: ikszt@nagyberki.hu
Programszervező: Tóth Zoltán

A Szolgáltató Térben számítógépek használatára, internetezésre, olvasásra, különböző sporteszközök (pool billiárd, csocsó, darts, ping-pong) használatára van lehetőség.
A későbbiek folyamán rendszeresen filmvetítésekre, különböző témájú előadások meghallgatására, szakkörök látogatására lesz lehetőség.
Nyitvatartása:

Hétfő: 10.00 - 18.00
Kedd: 10.00 - 18.00
Szerda: 10.00 - 18.00
Csütörtök: 15.00 - 21.00
Péntek: 12.00 - 18.00
Szombat: 09.00 - 11.00
Vasárnap: 12.00 - 18.00

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012. október 1-től az IKSZT épületében kapott helyet a Községi Könyvtár és eMagyarország Pont is.
A jövőben a könyvtári szolgáltatásokat itt, Tihanyi Melinda könyvtáros kolleganő segítségével vehetik igénybe.

Komár András polgármester

Tisztelt Látogató!
 

Örömmel tájékoztatom, hogy a „Nagyberki - Mosdós községek ivóvízminőség javítása” című, KEOP-7.1.3.0/09-2010-0011 azonosítószámú pályázatunk I. fordulójának végére érve, az abban közreműködő szakcégek eredményes munkájának, összefogásának köszönhetően 2011. november 5-én benyújtásra került a II. fordulóra összeállított pályázati anyagunk.
Ebben nettó 121.246.200 Ft összes tervezett költségkeretre pályázunk, melyből 10 %-os önrészt kellett felvállalnunk. Reményeink szerint azonban az EU Önerőalap pályázatán sikerül még ezt az önrészt is elnyernünk, így jó eséllyel 100%-os támogatással kezdhetjük meg a beruházást. Rövidesen elindítjuk a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásunkat, elvárásaink alapján egy megbízható, gyors, szakmailag korrekt céget szeretnénk kiválasztani a projekt lebonyolítására.

Nagyberki, 2011. november 10.

Tisztelettel:
Komár András
Társulás elnöke

Tisztelt látogató!

Örömmel tájékoztatom, hogy a „Nagyberki - Mosdós községek ivóvízminőség javítása” című, KEOP-7.1.3.0/09-2010-0011 azonosítószámú pályázatunk 4 498 166,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A Támogatási Szerződést 2010.12.21-én írtuk alá a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal.
Az ivóvízminőség javító projektünk kettő fordulóból áll.
Jelenleg az I. forduló munkálatai (tervezés, közbeszerzés, közvélemény kutatás) zajlanak. A II. forduló során kezdődik a projekt fizikai megvalósítása, amivel megoldódik Nagyberki és Mosdós községek ivóvízminőség problémái.
 
Bővebb információk a társulás honlapján találhatók.
 
A TÁRSULÁS HONLAPJÁNAK LINKJE: http://www.ivoviznm.hu/
 
Tisztelettel: 
 
Komár András
Társulás elnöke

A Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala vezetője kérésének megfelelően az alábbiakról tájékoztatom a termőföld tulajdonosokat.
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény III. fejezete rendelkezik a termőföldek használatának nyilvántartásáról. A nyilvántartást az ingatlanügyi hatóság (Földhivatal) vezeti. A haszonbérlet jogcímén történő nyilvántartásba vétel előfeltétele a 16/2002. (II.18.) Korm. rendeletben szabályozott előbérleti joggyakorláshoz szükséges kifüggesztési eljárás. Az eljárás az önkormányzati hatóság előtt zajlik. Annak érdekében, hogy a bérbeadó tulajdonos és a bérlő közötti haszonbérleti jogviszony létrejöhessen, szabályszerű bérleti ajánlatot kell kifüggesztenie a tulajdonosnak.
Kérem a földtulajdonosokat , hogy az alábbi linken elérhető bérleti ajánlatmintát szíveskedjenek használni, illetve hogy a földtulajdonosok a mintának megfelelő, szabályszerű bérleti ajánlatot küldjék meg kifüggesztés céljából a települési önkormányzat jegyzőjének.
 
Link: http://www.nagyberki.hu/iratmintak
 
Kaposvölgyiné dr. Hangyál Margit
körjegyző

Tájékoztató

"TIOP-1.1.1-07/1-2008-0037 számú pályázat keretében digitális eszközök beszerzése és üzembe helyezése az IKT oktatás bevezetése érdekében a Szász Endre Általános Iskolában" projektről

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett, "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" támogatására kiírt pályázaton iskolánk 20 db iskolai PC, 8 db tantermi csomag, 1 db WIFI csomag, 1 db alkalmazási szerver, 1 db szerver szoftver, 1 db SNI I. (nagyothalló) csomag - notebook -, vezeték nélküli fülhallgató,- diktafon, 1 db SNI IV. (vak) csomag - notebook  - eszközt nyert. Az eszközök közbeszerzés szerinti nettó értéke: 12.800.000 Ft. A beszerzett eszközök üzemkész állapotba helyezéssel és oktatással egészülnek ki (15 fő részére - 10 órában - nettó 32.000 Ft-ért).

A beruházás az Európai Unió támogatásával és a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 0 vendég van a webhelyen.

Média ajánló

Milleniumi közpark-2

Időjárás

     

Közigazgatási weboldalak